Home

Schinveld 18 november 2017

Goede avond.

Vandaag allen hartelijk welkom,een speciaal welkom van onze oud-leden met hun partners om dit 40 jarig jubileum met onze jubilarissen te vieren.

Ik heb een kort citaat van het bestaan van onze vereniging gemaakt.

De vereniging werd opgericht op 11 december 1977 in cafe T, Heukske bij Thei Sormani.

Aanwezig 11 personen die een skaatclub wilde oprichten, dit was snel geregeld.

De vereniging moest ook een naam hebben, John Berkers stelde voor Ohne Sechs dit werd door de aanwezigen aangenomen..

Dit was een perfecte naam voor onze vereniging want in het 40 jaar bestaan van onze vereniging is er nooit een baby borrel geweest.

Ook werd er een bestuur gekozen, Karel Cremers voorzitter, Jan Wijnands secretaris, Hein Laven penningmeester. Thei Sormani lid.

Er werd besloten om zich aan te sluiten bij de Kerkraadse skaatfederatie, hier werd ook jarenlang door onze leden mee gespeeld en successen behaald.

Ook werden zondagtoernooien gehouden deze werden geregeld door Sjaak Huyts en Hein Laven .

In 1984 na het sluiten van ons verenigingslokaal verhuisde de vereniging naar cafe Tosca met als uitbater Alice Coumans.

Op Vrijdag 17 januari 1986 opent John Berkers cafe T, Heukske en werd volgens afspraak met Alice, terug gekeerd naar T, Heukske.

Er werden grote toernooien gehouden o. a. de Nederlandse skaatkampioenschap,de snert en nachttoernooien en de federatie wedstrijden. In 1992 hadden we met 24 leden een ledenstop.

In 1995 weer een nieuwe lokaalhouder, Wiel en Jose Kathagen.

Onze vereniging organiseerde samen met de spaarclub een wekelijkse lotto, dit bracht door de grote deelname een leuke aanvulling van de verenigingskas.

Ook maakte onze vereniging vele weekend uitstapjes naar Duitsland. De eerste reis vertrok op Vrijdag 16 mei 1996 naar Funf Mšdelhaus in Lambertsberg in de Eifel.

Deze reizen werden jaren lang en met succes georganiseerd door Hein Laven , Hub Wismans en Jan GabriŽl.

In 1998 na het overlijden van Jan Wijnands werd Jan GabriŽl gekozen als secretaris.

Op 1 januari 2002 hebben we de Euro als betaalmiddel.

In 2002 was het 25 jaar bestaan van onze vereniging dit werd tot in de puntjes en perfect georganiseerd door Ad Nieling Wiel Kathagen en Hub Peters, het hoogte punt was de overhandiging van een cheque ter waarde van 2365,- Euro, dit geld was door de commissie vergaard bij de vele sponsoren.

Er waren 4 jubilarissen 25 jaar lid, Karel Cremers , Sjaak Huyts, Hein Laven en Jan Mengelers, de receptie was druk bezocht en van onze dames een leuke act om op.

Donderdag 21 november met ons allen met de bus naar het onbekende ! we kwamen in Schimmert bij de Herberg Mareveld terecht, het was een onvergetelijke avond.

Op 6 mei 2005 heropening van ons clublokaal met de nieuwe naam, Kom In van Armand en Desiree.

Nadat zij in 2007 met de noorderzon vertrokken heeft het bestuur een oplossing gevonden bij de uitbater van cafe De Mert, om de vereniging te verhuizen naar dit lokaal van Sjir en Annemie Janssen.

Op de jaarvergadering van 29 mei 2010 bedankte Hein Laven als penningmeester, om rede  de ziekte van zijn vrouw Mia, hij stelde Ton Theunissen voor als bestuurslid met de functie

van penningmeester. Alle aanwezigen waren met dit voorstel eens en Ton werd aangenomen als penningmeester.  

Op de jaarvergadering van 18 juni 2011 stelde Ad Nieling zich beschikbaar als scheidsrechter en indeler van de kompetitie.

Jaarvergadering van 20 juni 2015,,

Hub Wismans stelde zich niet meer herkiesbaar als bestuurslid wegens zijn gezondheid en kan de spanning van het kaarten niet meer aan.

De voorzitter stelt voor dat in de toekomst het bestuur verder gaat met 3 personen.

Dit aantal is voor onze vereniging voldoende.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

Ad Nieling stelde voor bij het 40 jaar jubileum van de vereniging een groot

internationaal skaattoernooi te organiseren, de voorzitter vraagt Ad eventuele ideeŽn

met het bestuur te bespreken, dit is ook verschillende keren gebeurd en het

eindresultaat is zoals het nu is, en geregeld door het bestuur.

Jan GabriŽl